Data

13-15 czerwca 2018 r.

Lokalizacja

Ustroń, ul. Zdrojowa 15, Hotel Belweder *****

Zostało

24

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Tegoroczne Wiosenne Warsztaty Zamówień Publicznych Piotra Sperczyńskiego adresowane są do tych wszystkich którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o praktyczne wskazówki przedstawione przez jednego z najlepszych w kraju specjalistów z tego zakresu.

Na szkoleniu z uwagi na nowe obowiązki wprowadzone do systemu zamówień publicznych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, skoncentrujemy się na tematyce elektronizacji zamówień publicznych w jednostce.

Dodatkowym tematem poruszonym w trakcie naszego trzydniowego spotkania będą zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów RODO w zamówieniach publicznych.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Hotel Belweder w Ustroniu *****
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

3. Zamówienia publiczne prowadzone w postępowaniach wszczynanych od 18 kwietnia 2018 r – wybrane zagadnienia częstych błędów i nieprawidłowości w elektronizacji zamówień publicznych (EZP)

Wzorcowe wydatkowanie środków publicznych w jednostce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 18 kwietnia 2018 roku:
  • postępowania o wartości zamówienia do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp) – zakres obowiązków i regulacji prawnych;
  • szacowanie wartości zamówienia do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

Kolacja

Kolacja integracyjna

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

9. Kwalifikowany podpisy elektroniczny

  • Regulacje prawne obowiązujące w Polsce i innych krajach.
  • Ogólna charakterystyka. Podział / rodzaje.
  • Podpis elektroniczny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego od 18 kwietnia 2018 roku.
  • SIWZ – zasady składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w JEDZ (jednolity europejski do-kument zamówienia).
  • Jak sprawdzić podpis elektroniczny „krajowego” i „zagranicznego” wykonawcy w trakcie trwania po-stępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

15. Zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi

Dokument elektroniczny. Czy zapytanie przesłane mail będzie dokumentem elektronicznym? Sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi. Zasady ewidencjonowania, przechowywania, klasyfikowania, kwalifikowania i zabezpieczenia przed utratą lub nieuprawnionymi zmianami. Zasady i tryb usuwania (brakowania) lub przekazywania do archiwów państwowych.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński to jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

290,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 290,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 360,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 350,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 430,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Belweder *****
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 17
http://www.hotelbelweder.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz